Суббота, 18.09.2021, 16:00
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Меню сайта
Категории раздела
Архітектура [235]
Астрономія, авіація, космонавтика [257]
Аудит [344]
Банківська справа [462]
БЖД [955]
Біографії, автобіографії, особистості [497]
Біологія [548]
Бухгалтерській облік [548]
Військова кафедра [371]
Географія [210]
Геологія [676]
Гроші і кредит [455]
Державне регулювання [154]
Дисертації та автореферати [0]
Діловодство [434]
Екологія [1309]
Економіка підприємств [733]
Економічна теорія, Політекономіка [762]
Економічні теми [1190]
Журналістика [185]
Іноземні мови [0]
Інформатика, програмування [0]
Інше [1350]
Історія [142]
Історія всесвітня [1014]
Історія економічна [278]
Історія України [56]
Краєзнавство [438]
Кулінарія [40]
Культура [2275]
Література [1585]
Література українська [0]
Логіка [187]
Макроекономіка [747]
Маркетинг [404]
Математика [0]
Медицина та здоров'я [992]
Менеджмент [695]
Міжнародна економіка [306]
Мікроекономіка [883]
Мовознавство [0]
Музика [0]
Наукознавство [103]
Педагогіка [145]
Підприємництво [0]
Політологія [299]
Право [990]
Психологія [381]
Реклама [90]
Релігієзнавство [0]
Риторика [124]
Розміщення продуктивних сил [287]
Образотворче мистецтво [0]
Сільське господарство [0]
Соціологія [1151]
Статистика [0]
Страхування [0]
Сценарії виховних заходів, свят, уроків [0]
Теорія держави та права [606]
Технічні науки [358]
Технологія виробництва [1045]
Логістика, товарознавство [660]
Туризм [387]
Українознавство [164]
Фізика [332]
Фізична культура [461]
Філософія [913]
Фінанси [1453]
Хімія [515]
Цінні папери [192]
Твори [272]
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Реферати » Педагогіка

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Права дитинства
Тема. Права дитинства.
Мета: познайомити учнів з основними положення Кон-венції ООН «Про права дитини»; навчити правильно реалізовувати свої права; виховувати в уч-нів поважне ставлення до власної особистості та інших.
Обладнання: Конвенція ООН «Про права дитини», чисті аркуші паперу, фломастери.
Хід заняття
Запитання до учнів.
Коли утворилась Організація Об'єднаних Націй (ООН)? Яка мета цієї організації?
Творче завдання «Що мені потрібно для щастя».
Учитель роздає учням чисті аркуші паперу і пропо-нує скласти список того, що, на їхню думку, необхідно для щасливого дитинства. Наприклад, батьківська ласка, рідшій дім, друзі, солодощі, іграшки, медична допомо-га, комп'ютер, книги, театр, відпочинок, розваги, школа, спорт.
Слово вчителя.
1989 року представники урядів розвинутих країн, у тому числі й наша Україна, яка на той час перебувала у складі Радянського Союзу, підписали Конвенцію про пра-ва дитини.
Конвенція — це угода, договір між державами з певних питань. У даному випадку — з питань прав дітей. Підпи-савши цей документ, уряди домовилися охороняти права дітей, які живуть на територіях цих держав.
У Конвенції визначено, що дитиною вважається лю-дина, якій ще не виповнилося 18 років, що всі діти наро-джуються вільними і рівними у своїх правах і що не мож-на їх піддавати дискримінації через національну, етнічну, релігійну, расову ознаки, а також через стать, політичні переконання.
Які ж права дитини визначені Конвенцією? (Читає уч-ням основні положення Конвенції про права дитини.)
«Дитина незалежно від її раси, національності, кольору шкіри, статі, мови, релігії, етнічного чи соціального похо-дження, майнового стану, стану здоров'я, незалежно від її батьків та її законних опікунів має право:—
на життя;—
на ім'я та набуття громадянства;—
знати своїх батьків;—
на збереження своєї індивідуальності;—
підтримувати взаємини з обома батьками, якщо ті розлучилися;—
висловлювати свої погляди і думки з усіх питань;—
одержувати і передавати інформацію (за винятком певних обмежень);—
на свободу думки, совісті й релігії; —
на свободу об'єднань і товариств у мирних цілях;—
на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції;—
на захист від посягань на особисте життя, честь і гід-ність;—
на повноцінне і достойне життя, на піклування з ме-тою догляду за нею;—
на користування благами соціального забезпечення;—
на освіту, відпочинок і дозвілля;—
на рівень життя, необхідний для фізичного, розумо-вого, духовного, морального і соціального розвитку дитини;—
на захист від економічної експлуатації і від вико-нання будь-якої роботи, яка може завдавати шкоди її здоров'ю чи розумовому, фізичному, духовному, моральному, соціальному розвитку;—
на захист від незаконного зловживання наркотиків, психотропних речовин, від усіляких форм сексуаль-ної експлуатації та сексуальних розбещень;—
на гуманне поводження, на захист від незаконного чи свавільного позбавлення волі, свободи;—
на негайний доступ до правничої допомоги і на таке поводження, яке сприяє розвитку у дитини почуття гідності й значущості, зміцнює в ній повагу до прав людини і її свобод, сприяє виконанню нею корисної ролі в суспільстві.
Творче завдання «Я маю право!»
Учитель поділяє учнів на групи і роздає групам карт-ки, на яких написано по одній статті Конвенції про права дитини.
За кілька хвилин учні мають пояснити своїми словами статті Конвенції і навести життєвий приклад, що відобра-жає дію цієї статті.
Бесіда.
Порівняйте ваш перелік потреб і бажань та короткий виклад Конвенції.
Чи є якісь відмінності між двома текстами? У чому вона полягає?
Як ви гадаєте, чому ООН вважала за необхідне скласти перелік прав дитини?
Як ви гадаєте, чому Конвенція є переліком потреб ди-тини, а не бажань?
Як ви гадаєте, навіщо нам знати наші права?
Творче завдання «Пропагування прав»
Учитель роздає групам учнів чисті аркуші та фломас-тери і пропонує намалювати плакат, який би пропагував яке-небудь право дитини, зазначене Конвенцією.
Перед виконанням завдання учитель дає поради:
1. Перед тим як виконувати завдання, продумайте ідею, яку ви хотіли б відобразити у своєму плакаті. Сфор-мулюйте і запишіть її.
2. Спочатку кожен учасник групи має зробити маленький ескіз нашвидкуруч. Потім на основі кількох ескізів можна розробляти загальний малюнок.
3. Придумайте короткий вислів, у якому б висловлювалась ваша спільна думка,— слоган.
Запитання до учнів.
Чи допомогла вам спільна робота над плакатом краще зрозуміти Конвенцію ООН про права дитини?
Тестування «Чи знаєш ти зміст Конвенції про права дитини?».
Учитель читає ствердження. Учні мають визначити, які з них є положеннями Конвенції про права дитини, і запи-сати на аркуші їхні номери.
1. Усі діти мають право на любов і піклування.
2. Кожна дитина має право їсти гамбургери, чіпси і хот-доги, скільки їй заманеться.
3. Діти, які добре ставляться до своїх батьків, повинні отримувати особливе піклування з боку держави.
4. Усі діти рівні у своїх правах.
5. Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства або війни.
6. Кожна дитина може нецензурно висловлюватись, якщо вона цього схоче.
7. Діти-інваліди мають право на особливу турботу з боку держави.
8. Усі діти мають право на повноцінне харчування.
9. Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля.
10.Жодна дитина не повинна мити посуд.
11. Усі діти мають право на освіту.
12. Кожна дитина має право виконувати домашнє завдання за своїм бажанням.
13. Жодна дитина не повинна прибирати власну кімнату.
14. Особлива турбота надається дітям, які перебувають у конфлікті із законом.
15. Особлива турбота надається дітям-біженцям.
16. Діти мають право вільно висловлювати свої погляди.
17. Кожна дитина має право відмовлятися від обіду.
18. Усі діти мають право на медичну допомогу.
19. Діти мають право на вільне спілкування.
20. Діти, які мають брата або сестру, повинні отримувати додатковий захист і піклування.
21. Особлива турбота з боку держави надається дітям, які не мають родини.
22. Діти мають право на інформацію.
23. Жодна дитина не повинна бути скривджена і принижена.
24. Кожна дитина має право одержувати сніданок у ліжко.
25.Жодна дитина не повинна бути об'єктом сексуальних посягань.
26. Діти мають право на свободу совісті, думки і релігії.
27. Кожна дитина має право безкоштовно розважатися.
Бліц-вікторина.
Ця методична вправа може бути альтернативою тесту-ванню «Чи знаєш ти зміст Конвенції про права дитини?». її мета— не отримання правильної відповіді, а привертання уваги учнів до проблеми прав людини. Звичайно, учні не зможуть відповісти на всі запитання, проте зможуть висло-вити власну думку щодо них. Окрім того, учитель у такий спосіб перевірить, наскільки добре засвоїли матеріал годи-ни спілкування.
Орієнтовні запитання бліц-вікторини:
Чи можеш назвати?
Одне з прав людини.
Країну, де порушуються права людини.
Документ, який проголошує права людини.
Організацію, яка бореться за права людини.
Право, яке мають усі діти.
Право, яке мають твої батьки, але якого позбавлений ти.
Твоє право, яке ніколи не порушувалось.
Право людини, порушення якого турбує тебе особисто.
Запитання, які зачіпають особливо цікаві проблеми, мо-жуть стати основою майбутніх дискусій.
А зараз послухайте вірш Ірини Жиленко, який дуже підходить до теми сьогоднішньої години спілкування.
Дитя моє, права дитини
ти мусиш вивчити сумлінно.
Це так потрібно, так важливо
напевно знати в наші дні:
Коли з тобою справедливо
вчиняють, а коли і ні.
Тож прочитай, завчи напам'ять,
порадь і друзям прочитать.
Хай прочитають тато й мама,
закони всім потрібно знать!
Категория: Педагогіка | Добавил: Aspirant (07.08.2018)
Просмотров: 347 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: